Gonayiv reveye w!

Gonayiv reveye w! 

COSMHA!

De jou avan premye anivese katastwof san manman ki te brase bil peyi dayiti-a ke yo bay jwet non tranbleman de te 12 janvye 2010 la; HOT, COSMHa, CMU te nan depatman latibonit peyi dayiti. Deplasman sa-a te fet nan kad aktivite nomal 6e misyon “HOT_Open Street Map” an nayiti ki se bay apwi katografik ak peyi sid yo.

10 Janvye 2011 ekip katografi biwo kominikasyon OIM ak fasilitate OpenStreet Map entenasyonal, byen bone nan maten, nan yon dinamik imanite te kontinye preparasyon ki te koumanse depi lavey pou ale Gonayiv.

Nan mitan jounen-an, 6 ajan sak nan do, pelican kes byen ranpli ak materyel elektwo-nimerik, dokiman pedagojik, fich anket ak lot bagay; anbake yon pikop doub kabi-n; kite potoprens; pran wout no; direksyon Latibonit.

Nan langelis, labrenn fenk tonbe 6 militan katografi ak tout deteminasyon pou sevi, franchi yon fwa anko barye lakou OIM nan Gonayiv pou al kontinye bel travay ki te komanse fet depi tanto 11 mwa.

Ekip la te pwofite make passaj li ak plizye aktivite tankou: Fomasyon, katografi, sansibilizasyon, don…

Nan seyans fomasyon yo ou te ka remake prezans ajan OIM, ajan lot ONG tankou: Pam (pwogram alimante mondyal), MSF (medsen san fwontye), ajan gouvenmantal TPTC (travo piblik transpo ak kominikasyon), ajan kominote elatriye… Sete yon fomasyon ki te baze sou aplikasyon pratik tout tem ki te devlope nan deba yo: Maniman Gps, anket teren, itilizasyon kesyone, edisyon epi menm yon ti pwent pwodiksyon katografik. Patisipan yo telman gen antouzyas yo te rete jiska 8 e di swa nan madi 11 janvye epi volonteman yo te chwazi vi-n kontinye aprann ak fe pratik jou mekredi 12 janvye a malgre se te yon jou chomaj.

Se te plezi ak jwa pou patisipan ak fomate ki nan seyans pratik te pwofite pou katografye obje imanite ki nan seksyon kominal Opoto ak nan vil Gonayiv. Konsa yo te divize an plizye gwoup ki te deplase sou motosiklet, sou machi-n, a pye pou al katografye tout CTC (sant tretman kolera) ki gen sou tout depatman latibonit la. Pou te rive Gwo mo-n se pat bagay fasil 2 ajan sou motosiklet te blije travese 14 pas dlo pandan yap grenpe mo-n nan kondisyon difisil pou yo tal akonpli devwa yo ki se: kolekte bon jan enfomasyon jeografik nan tout ra kwen ki pi rekile nan yon peyi.

Le yo te konstate koman kolera tap ravaje popilasyon ket zo-n; ajan yo te blije konveti ko-m sansibilizate pou bay kek konsey ak kek konsiy kont maladi kolera. Se te yon desizyon ki pat fasil men ki te nesese nan yon popilasyon kote enfomasyon fe defo. Ekip la te pwofite fe sansibilizasyon sou prekosyon pou moun pran kont maladi kolera nan katye ki pi rekile yo. Tankou kek katye nan: Gwo monn, Enry, Veret, Sen Mak, Machan Desali-n, Leste elatriye…

Anvan ekip la deplase li te pwofite fe kek don avek sipo HOT (*Humanitarian Open street map team). Don sa yo tal jwenn COSMHA Gonaiv nan ranplase kek materyel katografik ki pat an fonksyon; an plis MSF te resevwa yon GPS ko-m pre, yon chaje ak pil de rechaj pou yo ka kontinye travay epi ofri bon kalite enfomasyon jeografik.

Ak anpil chagren misyone yo te kite Gonayiv mekredi 12 a 2 ze apre midi retounen potoprens ak souvni bon ak move moman yo te eksperimante nan depatman latibonit la,

Guensmork Alcin

Sitwayen jounalis

Publicités

Poster un commentaire

Classé dans Uncategorized

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s